sua nha - sua nha ha noi

Đại Nam - Đồng hành cùng bạn trên các công trình
EnglishTiếng Việt
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • MySpace
  • Yahoo! Bookmarks

Thống kê truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay8
mod_vvisit_counterTất cả200474

Chúng ta có:  7 khách online
Trang chủ
Hội thảo, báo cáo khoa học


Báo cáo khoa học về GPS

Các bài báo khoa học chuyên ngành "ĐỊNH VỊ VỆ TINH GPS" - Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Lâu

STT Tên bài báo
Tác giả Năm
1
King M., Lau N Nguyen, and Coleman R, (2000), “Strategies for high precision processing GPS measurement with application to the Amery Ice shelf, East Antarctica”, GPS Solution, Vol 4-2000, pp 2-12. Xem chi tiết >> TS. Nguyễn Ngọc Lâu
2000
2
Nguyễn Ngọc Lâu, (2001), “Đánh giá độ chính xác các thông tin trong bản lịch phát tín GPS sau khi SA tắt”, Tạp chí Trắc địa -Bản đồ, Vol 1-2001, pp 38-45.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2001
3
Nguyễn Ngọc Lâu, (2002), “Cải thiện việc tính toạ độ vệ tinh GPS từ bản lịch phát tín”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 8, Đại học Bách Khoa TP HCM.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2002
4
Nguyễn Ngọc Lâu, Lê Văn Hưng, (2002), “Các phương án định vị ellipsoid theo EGM96 trên lãnh thổ Việt Nam”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 8, Đại học Bách Khoa TP HCM. Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2002
5
Nguyễn Ngọc Lâu, (2002), “Mối quan hệ giữa góc cao vệ tinh và độ chính xác xác định độ cao bằng công nghệ GPS”, Tạp chí Trắc địa -Bản đồ, Vol 1-2002, pp 37-47.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2002
6
Nguyễn Ngọc Lâu, (2002), “Vai trò của các trị đo khí tượng trong xử lý GPS chính xác cao”, Tạp chí Trắc địa -Bản đồ, Vol 2-2002, pp 41-53.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2002
7
King M, Coleman R, and Lau N Nguyen, (2003), “Spurious periodic horizontal signals in sub-daily GPS position estimates”, Journal of Geodesy, Vol 77-2003, pp 15-21.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2003
8 Đào Xuân Lộc và Nguyễn Ngọc Lâu, (2003), “Phương pháp điểm nút bình sai lưới đa giác”, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, Vol 6-2003, pp 67-77.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2003
9 Hà Minh Hòa và Nguyễn Ngọc Lâu, (2003), “Nghiên cứu xác định khoảng thời gian thu tín hiệu vệ tinh GPS trên mạng lưới địa động học Lai Châu - Điện Biên”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ- Địa chất, Vol 1-2003, pp 99-102. Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2003
10 Trần Trọng Đức và Nguyễn Ngọc Lâu, (2004), “Nghiên cứu ứng dụng hệ định vị toàn cầu (GPS) và Công nghệ thông tin địa lý (GIS) trong thu thập, cập nhật và quản lý dữ liệu cơ sở hạ tầng đô thị”, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, Vol 7-2004, pp 56-64.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2004
11 Nguyễn Ngọc Lâu, Nguyễn Quang, Nguyễn Tân Sơn, (2004), “Nâng cao độ chính xác và tính hiệu quả của quá trình thuỷ đạc bằng kỹ thuật RTK”, Hội nghị lần thứ 1 của Tổng Cục Địa Chính, Hà Nội. Xem chi tiết >>
TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2004
12 Lau N Nguyen, King M, Coleman R, and Morgan P, (2005), “Comparison of GPS results from different processing of ambiguity parameters – a case study in the Amery Ice Shelf region, East Antarctica”, International Journal of Geoinformatics, Vol 1 N3 2005, pp 45-51.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2005
13 Hà Minh Hòa, Nguyễn Ngọc Lâu, Vũ Trung Rụy, (2005), “Nghiên cứu ảnh hưởng của các hiện tượng triều trái đất và triều cực trái đất đến kết quả đo đạc GPS độ chính xác cao trên khoảng cách lớn”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ- Địa chất, Vol 10-2005, pp 50-55.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2005
14 Nguyễn Ngọc Lâu, (2005), “Xây dựng phần mềm GUST – thành tựu bước đầu của việc phát triển công nghệ xử lý dữ liệu đo GPS độ chính xác cao ở Việt Nam”, Tạp chí Địa Chính, Vol 4-2005, pp 31-35. Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2005
15 Hà Minh Hòa, Nguyễn Ngọc Lâu, (2005), “Những phát triển trong việc xử lý dữ liệu GPS để nghiên cứu chuyển dịch của vỏ trái đất tại Việt Nam”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 9, Đại học Bách Khoa TP HCM.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2005
17 Nguyễn Ngọc Lâu, Nguyễn Quang, Nguyễn Tân Sơn, (2005), “Hệ thống thủy đạc chi phí thấp”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 9, Đại học Bách Khoa TP HCM. Xem chi tiết >>
TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2005
18 Hà Minh Hòa và Nguyễn Ngọc Lâu, (2005), “Khả năng sử dụng các dữ liệu thu tín hiệu vệ tinh GPS trên các trạm thu thường trực để xác định độ ẩm không khí ở tầng đối lưu”, Hội thảo Khoa học lần thứ 9 của Viện Khí Tượng Thủy Văn, Hà Nội.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2005
19 Nguyễn Ngọc Lâu, (2006), “Khai thác các máy thu GPS cầm tay trong định vị chính xác cao”, Hội thảo Địa Tin Học lần thứ 1 tại Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh. Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2006
20 Nguyễn Ngọc Lâu, (2007), “Khai thác các máy định vị cầm tay GPS trong Trắc địa”, Tạp chí Địa Chính, Vol 1-2007, pp 3-7.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2007
21 Nguyễn Ngọc Lâu, Hồ Nguyễn Hoàng Vũ, (2007), “Xây dựng mô hình độ trễ điện ly từ trị đo pha GPS”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2007
22 Nguyễn Ngọc Lâu, Hồ Nguyễn Hoàng Vũ, Dương Tuấn Việt, (2007), “Khảo sát cự ly giới hạn của máy thu GPS một tần số tại TP. Hồ Chí Minh”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2007
23 Đinh Viết Chủng, Nguyễn Ngọc Lâu, Lê Văn Trung, (2007), “Ứng dụng kỹ thuật neural network để sửa chữa trượt chu kỳ trong trị đo pha GPS”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.  Xem chi tiết >>
TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2007
24 Nguyễn Ngọc Lâu, (2007), “Định vị điểm đơn bằng GPS hiện nay có thể đạt độ chính xác bao nhiêu?”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.  Xem chi tiết >> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2007
25 Nguyễn Ngọc Lâu, (2007), “Kiểm nghiệm các mô hình trọng số của trị đo GPS trong định vị điểm độ chính xác cao”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.  Xem chi tiết >> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2007
26 Nguyễn Ngọc Lâu, (2009), “Định vị bằng điểm đơn bằng GPS hiện nay có thể đạt độ chính xác bao nhiêu?”, Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ, Vol 12, No. 8-2009: 31-38.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2009
27 Nguyễn Ngọc Lâu, (2009), “Các tín hiệu mới từ những vệ tinh GPS thế hệ mới”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 1, 25-29, 9-2009.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2009
28 Nguyễn Ngọc Lâu, (2009), “Trích lọc chỉ số TEC từ trị đo GPS”, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học: "Đo đạc và Bản đồ Việt Nam vì sự nghiệp Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc", Kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội, 12/2009. Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2009
29 Dương Chí Công, Nguyễn Ngọc Lâu, Hà Minh Hòa, Vũ Thanh Ca, (2009), “Một số kết quả nghiên cứu sử dụng số liệu đo GPS độ chính xác cao để xác định tổng lượng điện tử phương thiên đỉnh (VTEC) và lượng hơi nước tích tụ (PWV) tại Việt Nam”, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học: “Đo đạc  và bản đồ Việt Nam vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, Kỷ niệm 50 năm thành lập ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam, Hà Nội, 12/2009.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2009
30 Nguyễn Ngọc Lâu, (2009), “Đánh giá độ chính xác của một số dịch vụ dựa trên Web xử lý tự động dữ liệu GPS”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM. Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2009
31 Nguyễn Ngọc Lâu, Trang Cao Tuyên, (2009), “Trích lọc chỉ số PWV từ trị đo pha GPS”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM. Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2009
32 Ung Lê Huy, Nguyễn Ngọc Lâu, (2009), “Khai thác trị đo pha của chíp OEM Garmin 25LP trong công tác trắc địa”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM. Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2009
33 Hà Minh Hoà, Nguyễn Ngọc Lâu, (2009), “Các số cải chính gia tốc lực trọng trường do ảnh hưởng sóng chu kỳ nửa và một ngày đêm”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM. Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2009
34 Hà Minh Hoà và Nguyễn Ngọc Lâu, (2009), “Tidal Effects to Absolute Gravity Measurements on the Off-shore Islands”, 7th FIG Regional Conference Spatial Data Serving People: Land Governance and the Environment – Building the Capacity Hanoi, Vietnam, 19-22 October 2009.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2009
35 Nguyễn Ngọc Lâu, (2010), “Định vị điểm chính xác với các máy thu GPS rẻ tiền”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 6, 12/2010, pp. 26-34. Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2010
36 Nguyễn Ngọc Lâu, (2010), “Trích lọc chỉ số TEC từ trị đo GPS”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 3/2010, pp. 16-24.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2010
37 Nguyễn Ngọc Lâu và Dương Tuấn Việt, (2011), “Thử nghiệm khả năng xử lý trị đo pha trên nửa bước sóng của các phần mềm thương mại, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Số 9 9-2011. Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2011
38 Nguyễn Ngọc Lâu, (2011), “Cải thiện độ chính xác xác định TEC bằng mô hình bậc hai”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Số 8 6-2011, pp. 7-11.  Xem chi tiết >> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2011
39 Hà Minh Hòa và Nguyễn Ngọc Lâu, (2011), “Vai trò của việc xử lý đồng thời các dữ liệu đo GPS/GLONASS trong ITRF để xác định dị thường độ cao độ chính xác cao”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Số 8 6-2011, pp. 1-6.  Xem chi tiết>> TS. Nguyễn Ngọc Lâu 2011

 


sua tu lanh - sua dieu hoa